Sábháilte, Cairdiúil, Spreagúil agus Sona

Sainspiorad na Scoile:

Cuireann Gaelscoil Ruairí gaeloideachas páiste-lárnach den scoth ar fáil do gach páiste scoile. Cuirtear béim sa scoil ar thimpeallacht sábháilte, cairdiúil, spreagúil agus sona a chruthú ionas gur féidir le páistí forbairt ar bhonn iomlánaíoch ag tógáil na gnéithe acadúla, fisiceacha agus meabhairshláinte san áireamh. Tá béim faoi leith ar mheas a léiriú inár scoil; meas orainn féin, meas ar dhaoine eile agus meas ar an timpeallacht.

School’s Characteristic Spirit:

Gaelscoil Ruairí provides excellent child-centered, Irish Medium education for all children. An emphasis is placed on creating a safe, friendly, inspiring and content environment to allow children to develop holistically, prioritising academic development as well as physical literacy and mental wellbeing. There is a particular emphasis on showing respect in our school; respect for ourselves, for others and for the environment.