Sonraí Bainc Gaelscoil Ruairí / Gaelscoil Ruairí Bank Details

Ainm an Chuntais:  Gaelscoil Ruairí

IBAN – IE42 AIBK 9332 0137 0630 79

 BIC – AIBKIE2D

 Iarrtar ar thuismitheoirí ainm an pháiste a scríobh sa bhosca tagartha. Iarrtar ar thuismitheoirí ríomhphoist a sheoladh chugainn i ndiaidh an airgid a aistriú agus cuirfear ar ais é mar admháil.

Account Name: Gaelscoil Ruairí

IBAN – IE42 AIBK 9332 0137 0630 79

BIC – AIBKIE2D

Parents are asked to write their child’s name in the reference box. We ask parents to send us an email as soon as the money has been transferred and we will return this as a receipt by email.