An bhfuil do pháiste ag freastal ar naíonrqa nó scoil lán-Ghaeilge? An bhfuil tú féin ag freastal ar rang Gaeilge? Rang Gaeilge i scoil do pháiste, b’fhéidir, nó rang Gaeilge sa phobal?

Má tá, b’fhéidir go bhfuil do mhúinteoir ag baint úsáide as ábhar ranga ón suíomh www.irishforparents.ie – suíomh forbartha ag Gaeloideachas ar a bhfuil ábhar ranga atá dírithe ar na riachtanais teanga atá ag tuismitheoirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh agus laistigh den Ghaeltacht.

Má tá tú ag trabhairt faoi ranganna nó fiú mura bhfuil, féadfaidh tú féachaint ar na bileoga ranga, féachaint arís ar físeáin, úsáid a bhaint as na téipscripteanna agus féachaint ar liostaí stór focal ceangailte leis na topaicí.

Tabhair cuairt ar www.irishforparents.ie

Does your child attend an Irish-medium naíonra or school? Are you attending an Irish language class – in your child’s school maybe, or a general language class for the public?

If so, there’s every chance your teacher is using the classroom materials on www.irishforparents.ie – a website run by Gaeloideachas with classroom materials which are specially developed for the language requirements of parents of children in Irish-medium education, including schools in Gaeltacht areas.

Whether or not you’re taking a class, you’ll find plenty on the site to help you to improve your own Irish. You can access classroom handouts , you can review the video clips, you can access transcripts of the video clips and vocabulary lists associated with the topics covered.

Visit www.irishforparents.ie.

https://www.teanglann.ie/ga/