Bord Bainistíochta na Scoile / School’s Board of Management:

Ainmnithigh an Phátrúin Patron’s Nominees:

  1. Damhnait Uí Ruairc (Cathaoirleach Chairperson)
  2. Michael Dever

 Ainmnithigh na dTuismitheoirí Parent Nominees:

  1. Laoise Donnelly
  2. John Judge

Ainmnithigh an Phobail Community Nominees:

  1. Beití Ní Dhuibhir
  2. Frank Ó Tormaigh

Ainmnitheach na Múinteoirí Teacher Nominee:

  1. Donncha Ó Corcoráin

Príomhoide Principal

  1. Póla Ní Chinnsealaigh (Rúnaí Secretary)