Coiste na dTuismitheoirí /

Parents’ Committee:

Oifigeach an Choiste:

    Cathaoirleach – Sylvia Conlon (N.Bh / R2)

    Rúnaí: Lynn Brennan (R1)

    Cisteoir: Sinéad McMonagle (N.Bh / R3)

Rebecca Gunn (N.Mh / R3) agus Glen Douglas (N.BH)

Ainmnithigh na dTuismitheoirí ar an mBord Bainistíochta Parent Nominees on the Board of Management

Laoise Donnelly (Naíonáin Mhóra)

John Judge (Naíonáin Bheaga)

Príomhoide Principal

Póla Ní Chinnsealaigh