Coiste na dTuismitheoirí /

Parents’ Committee:

 Cathaoirleach Chairperson

Sinéad Mc Monagle (Naíonáin Mhóra)

 Rúnaí Secretary

Sharon D’Arcy (Naíonáin Bheaga)

Cisteoir Secretary

Laura Langan (Naíonáin Mhóra)

Ainmnithigh na dTuismitheoirí ar an mBord Bainistíochta Parent Nominees on the Board of Management

Laoise Donnelly (Naíonáin Mhóra)

John Judge (Naíonáin Bheaga)

Príomhoide Principal

Póla Ní Chinnsealaigh

Catherine Bernie (Naíonáin Bheaga)

Sylvia Conlon (Naíonáin Bheaga)

Jessica Sheahan (Naíonáin Mhóra)

Mellissa Molyneaux (Naíonáin Mhóra)