Coiste na dTuismitheoirí /

Parents’ Committee:

 Cathaoirleach Chairperson

Sylvia Conlon (Rang 1)

 Rúnaí Secretary

Laura Langan (Rang 2) / Judith Doran (Naíonáin Mhóra)

Cisteoir Treasurer

Sineád Mc Monagle (Rang 2)

Ainmnithigh na dTuismitheoirí ar an mBord Bainistíochta Parent Nominees on the Board of Management

Laoise Donnelly (Naíonáin Mhóra)

John Judge (Naíonáin Bheaga)

Príomhoide Principal

Póla Ní Chinnsealaigh

Keith Cleary – Naíonáin Bheaga

Judith Doran, Lynn Brennan – Naíonáin Mhóra

Sylvia Conlon, John Judge, Cristín McNeill – Rang 1

Sinéad McMonagle, Laura Langan, Laoise Donnelly – Rang 2